People

Juist omdat een groot aantal mensen dagelijks meer tijd op het werk doorbrengt dan thuis, is het essentieel dat mensen zich op het werk verder ontwikkelen en zich prettig voelen. Wij ondersteunen u in het realiseren van de ideale werk- en ontwikkelomgeving. 

 

Werk vervult een belangrijke positie binnen het leven van een mens. Binnen deze dimensie focust BORO zich op: 

 • het gemotiveerd houden van uw mensen; het verbeterpotentieel activeren en stressoren reduceren
 • de stijl van leidinggeven laten aansluiten bij de volwassenheidsfase van het team
 • de juiste beloningsstrategie hanteren
 • een passend performancebeleid naleven
 • KPI’s integreren in de dagelijkse werkzaamheden van uw personeel

Operations

De doeltreffendheid van uw organisatie wordt bepaald door de manier waarop uw strategische intenties vervlochten zijn met uw operationele proces. Wij analyseren uw processen met als doel bijvoorbeeld productiviteitsverhoging of kwaliteitsverbetering. 

 • het opzetten van complementaire processen
 • implementatie van synergie opwekkende werkzaamheden
 • lokaliseren van inefficiëntie en discrepanties
 • Verminderen van overhead kosten

Risk

Er bestaat een causaal verband tussen de volwassenheid van het risicomanagement en de mate waarin een organisatie op financieel gebied consistent functioneert. Iedere groeifase brengt nieuwe risico’s met zich mee. Om ervoor te zorgen dat onze opdrachtgevers niet voor verassingen komen te staan, identificeert vKcl deze risico’s vroegtijdig. 

 • risicoanalyse concurrentie
 • risicoanalyse markt
 • interne risicoanalyse

Transactions & Transformations

Wij leven in een dynamische tijd vol continue veranderingen. Hierdoor kan bijvoorbeeld groei abrupt stagneren en krimp wenselijk zijn. Flexibiliteit is voor iedere organisatie wenselijk. Echter blijkt starheid en vastgeroest zitten in patronen vaak voor te komen bij organisaties. Wij ondersteunen organisaties met advies en implementaties tijdens:

 • samenwerkingsverbanden, overnames en en allianties 
 • reorganisaties en afschaalperiodes