Werkwijze

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek online of op locatie kunt u met onze consultants in contact komen en de mogelijkheden bespreken. Een kop koffie en een goed gesprek is onze hobby. 

”What else?”

Samen met u zal de reikwijdte van het project bepaald worden. Tijdens deze vergadering zal besproken worden wat er binnen de scope van het project valt en wat niet. 

BORO Consultants verkennen uw organisatie door analyses te maken van de context waarbinnen de optimalisatie mogelijkheden zich bevinden. 

BORO Consultants lokaliseren overstijgende sociale organisatorische factoren binnen uw organisatie. Gekeken wordt hoe deze overstijgende factoren invloed hebben op uw bedrijfsvoering en hoe optimaler binnen deze kaders operationele werkzaamheden uit te voeren. 

Adviezen worden bekend gemaakt bij stakeholders waarna deze worden omgezet naar concrete optimalisatiepunten. Wanneer u ervoor kiest om ook de implementatie door BORO te laten uitvoeren, zullen BORO consultants adviezen gaan omzetten naar integrale producten, die operationele optimalisatie als doelstelling hebben.  

Integrale producten, die als doelstelling optimalisatie hebben, worden gezamenlijk met uw professionals geïmplementeerd. Tijdens dit proces zullen BORO consultants u bijstaan, om de verandering die de implementatie binnen uw organisatie met zich meebrengt, zo positief mogelijk te laten verlopen. Het is van essentieel belang dat uw eigen mensen optimaal met de producten kunnen werken. Om dit te realiseren geven onze consultants workshops waarin de werking van de producten zo transparant mogelijk uitgelegd wordt. 

De effectiviteit van de integrale producten zullen gezamenlijk met u worden geëvalueerd. 

Na afloop van een samenwerkingsperiode zijn onze consultants nog minimaal zes maanden beschikbaar voor vragen om u zo te voorzien van de juiste nazorg. 

BORO Karakter

A young man asked an older man; if I want a to become an excellent consultant, what study should I do? 

The older man responded: try to be a good human being, there are many vacancies and little competition.

Samenwerking

Bij BORO werken wij vanuit de volgende pricipes:

  • Uw visie staat centraal: er zijn meer wegen naar Rome. De vraag is welk pad u wenst te bewandelen; 
  • Vragen en nog meer vragen: als consultants stellen wij heel veel vragen. Dat is ons werk. Aannames en ongeveer weten hoe iets zit is precies hetzelfde als totaal niet weten hoe het zit;
  • Luisteren om te begrijpen: mensen luisteren normaal gesproken naar elkaar, zonder dat er naar elkaar geluisterd wordt. Veelal luisteren mensen om antwoord te geven. Bij BORO zijn wij van mening dat een kwalitatief en passend antwoord best even op zich mag laten wachten. Wij luisteren om te begrijpen;
  • De alwetende professional is passé: al onze consultants zijn professionals. Eerlijk aangeven dat ergens het antwoord nog niet op gevonden is, hoort bij een professionele houding. Onze consultants zijn niet alwetend maar wel transparant;
  • ”Nee” zeggen: dat is een competentie die wij goed onder de knie hebben. Als u bij ons aanklopt met een opdracht of project die wij beter over kunnen laten aan een andere partij, dan zeggen wij ”Nee” tegen u en uw opdracht, maar helpen wij u vervolgens wel in contact te komen met een passende partij als u dat wenst.