Onze diensten

Elke uitdaging vereist een eigen, specifieke oplossing. Door onze kennis en praktijkervaring leveren wij een oplossing en implementaties die passen bij uw organisatie en garant staat voor langdurige meerwaarde.

Onder oplossingen verstaan wij het op projectbasis ontwikkelen, transformeren, optimaliseren en implementeren die impact hebben op de organisatie cultuur. Dit doen wij door uitgebreid onderzoek, dataverzameling, analyses en concrete adviezen. Daarnaast begeleiden en informeren wij managementteams op het gebied van communicatie, leiderschap en strategie aangaande de bedrijfscultuur.

Onze hulpmiddelen

Het open gesprek

Workshop
_______________

Elkaar de waarheid vertellen over gevoelige thema’s binnen de organisatiecultuur is uitdagend.  

In deze workshop worden medewerkers meegenomen in een gesprekstechniek en -houding, waardoor lastig bespreekbare onderwerpen inhoudelijk behandelt kunnen. 

Inclusief leiderschap: naar een open klimaat

Werksessie
_______________

Leiderschap gaat over het beter maken van anderen. Hieronder valt het team zelf eigenaarschap laten ervaren over de organisatiecultuur bij de afwezigheid van een manager. 

Door het team en de manager worden zes niveaus doorlopen om een open klimaat te realiseren.

Passende communicatie

Werksessie
_______________

De communicatiestijl van het team verbeteren.

Samen toewerken naar meer bewustwording over verschillende  communicatiestijlen en -houdingen.

Op welke manier ben jij betrokken?

Outputsessie
_______________

Opstellen van een risico analyse.

In kaart brengen hoe de drie primaire betrokkenheidsvormen ervaren worden door individuen binnen dezelfde populatie. 

Vergaderen onder druk

Interactieve training
_______________

In deze training staat optimaliseren van gedrag tijdens momenten van extreem hoge druk centraal. 

Waarbij ingezoomd wordt op de plannings- en communicatieparadox.

 

Gedeeld eigenaarschap betrokkenheid

Interactieve training
_______________

Faciliteren dat iedere manager binnen een veilig klimaat een constructief gesprek kan hebben over medewerkersbetrokkenheid. 

Medewerkersbetrokkenheid is zeker niet enkel de verantwoordelijkheid van de manager. Het is juist het team samen met de manager dat zich moet inzetten voor de eigen veranderwens. 

 

Elke uitdaging vereist een eigen specifieke oplossing. Door onze kennis en praktijkervaring leveren wij oplossingen en implementaties die passen bij uw organisatie en gerant staan voor langdurige meerwaarde. 

Onze kernwaarden

Inclusief
Voor ons is iedereen gelijk. Verschillende mensen brengen verschillende perspectieven met zich mee, die helpen bij het creëren van een oplossing. Wij streven naar een bedrijfscultuur waarin iedereen gezien wordt.

Integer
BORO is eerlijk en transparant. Wij komen onze afspraken na en doen geen toezeggingen die wij niet waar kunnen maken.

Professioneel
Bij BORO werken wij methodologisch. Door opleiding en ervaring hebben wij ons methodisch handelen eigen gemaakt. Wij werken met een gepaste professionele houding en streven naar output waarin hoge mate van kwaliteit en professionaliteit verwerkt is.

Gedreven
Deze consultants van BORO zijn gedreven en ambitieus. Wij zijn vastberaden om een oplossing te vinden voor uw vraagstuk.

Betrokken
Door te verbinden met elkaar en onze opdrachtgevers bouwen we samen aan vertrouwen en creëren we duurzame vooruitgang.