Voor een organisatiecultuur
waarin iedereen zich thuis voelt.

Waar wij in geloven

In een technologische en digitaliserende bedrijfswereld, bouw je geen bedrijf maar mensen. Wij geloven dat betrokken mensen die eigenaarschap ervaren over de organisatiecultuur, samen de uitdagingen van morgen aankunnen.

Binden is belangrijker dan werven

_______________

In een krappe arbeidsmarkt neemt de strijd om personeel toe. Een engagementbeleid waarmee de medewerkersbetrokkenheid positief beïnvloed kan worden, is van grote waarde. Dit heeft namelijk tot gevolg dat medewerkers zich veilig en thuis voelen, verhoogde productiviteit ervaren en zich daardoor minder vaak ziekmelden, ook neemt de kans dat uw medewerkers kiezen voor een andere werkgever af.  

 

 

Het verhogen van engagement, de core business van BORO, ondersteunen wij door middel van wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen raken het ontwikkelen, ontwerpen, implementeren, transformeren, begeleiden, informeren en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.

Onze consultants

_______________

De consultants van BORO zijn ambitieus, kundig en zijn instaat zich uitstekend in te leven in de specifieke uitdagingen van uw organisatie. Onze consultants hebben diverse achtergronden en expertises waardoor ons team een brede visie heeft op uiteenlopende vragen. 

 


"Wij geloven in het belang van verbonden medewerkers omdat het resulteert in individueel welzijn en blijvend verbeterpotentieel in organisaties van onze opdrachtgevers."